Technické potápění

Technické potápění

Tam, kde končí rekreační potápění, začíná potápění technické - jinými slovy umění, jak se potápět hlouběji a déle a vrátit se bezpečně na hladinu. A zrovna Dahab je jako stvořený pro tekkies.Technické lokality v okolí Dahabu

Proč zrovna Dahab? Množství zajímavých lokalit pro technické potápěče v okruhu 15-30 minut autem se snadným vstupem do vody přímo z břehu. A Dahab je skvělým místem pro relaxaci po ponorech ...

Technické potápění - potápěčské lokality Dahab

1. RAS MAMLACH CAVE(Maghdi Cave) 105 msw
Mezi Ras Abu Gallum a Nuweibou vybíhá do moře malý mys zvaný Ras Mamlach. Tam se nachází hluboká jeskyně ve tvaru obrovské klikaté pukliny, která si občas vybírá krutou daň v podobě lidských životů a mezi beduíny kolují o ní legendy ...

3. BELLS WALL 230 msw+ 
Stěna mezi Bells a Blue Hole padá kolmo do hloubky víc jak 230 metrů. Ideální místo pro hlubší trimixové ponory se snadným vstupem několik metrů od pobřeží. V hloubce bývá viditelnost 50 až 60 metrů.

4. BLUE HOLE 100 msw+
Neslavně proslavená propast v korálové platformě jen pár metrů od břehu. Propast je propojena s otevřeným mořem obrovskou bránou s klenutým obloukem v hloubce 54-55 metrů. Dno postupně klesá od 60 metrů až po cca 100 m pod obloukem. Úžasný je pohled zpět nahoru jak paprsky odpoledního světla prostupují bránou do hlubin. Pod bránou...

BLUE HOLE ARCH
55 msw+ 
Značná část potápěčů přijíždějících do Dahabu si přeje proplout oblouk v Blue Hole, slavný Arch, v hlobce okolo 55 m. Avšak mnoho z nich podceňuje tento ponor a vliv hloubkového opojení, mnozi by se bez pomoci svého partnera by se již nevynořili. A někteří se už skutečně nevynořili.

5. CANYON 52 msw 
Sen nejen technických potápěčů. Zvolna klesající kaňon se vstupem v 15 m přes malou jeskyní s komínem, kavernami a několika dalšími východy ve stropu ve svém průběhu. Je dlouhý téměř 200 m a ústí malým oknem do volného moře v hloubce 51-52 metrů. 

NEPTUN'S CAVE 78 msw 
Menší horizontální jeskyně v puklině pod kaňonem, do které se dá proniknout na vzdálenost 30 m dovnitř skalního masivu, dále se příliš zužuje. Před vchodem do jeskyně se nachází skála nazývaná Neptun's chair (Neptunovo křeslo). Pod jeskyní se uzavřena puklina opět rozšiřuje a vytváří další kaňon. 

ELISABETH'S CANYON 90+ msw 
Spíše se jedná o větší puklinu pokračující dolů od Neptun`s Cave do hloubky přes 90 m. Dál se pukliny rozdvojují, rozbíhají se klínovitě kolem kamenitého svahu. V levé puklině v hloubce asi 115 m leží 2 potápěčí svazaní provazem. Postupujeme-li hlouběi doplujeme k další vliké jeskyni (Wagnerova j.) 

WAGNEROVA JESKYNĚ
120-130 msw 
V prodloužení systému trhlin pod Canyonem našel Petr Wagner vchod do poměrně velíké jeskyně. Další techničtí potápěči potvrdili její přítomnost a provedli orientační průzkum prostorů poblíž vchodu.

8. LITTLE CANYON 35 - 60 msw 
Začíná jako úzký tunel (jeskyně), táhnoucí se zhruba v hloubce od 30 do 50 m v délce asi 150 metrů s několika východy ve svém průběhu. V dalším průběhu je otevřen, rozeklaný, plný převisů a vhodů do několika menších jeskyní. Klikatí se dalších 200 m na úpatí svahu až do hloubky 60 m. Dál pokračuje na sever jako Alternative Canyon. 

7. ALTERNATIV CANYON 60 msw 
Širší asi 400 - 500 m dlouhý kaňón bežící paralelně s pobřežím v hloubce 60 m. Vinoucí se mezi útesy. Vhodné místo pro dlouhý, avšak náročný ponor s normoxickým trimixem. Přímo skvělý zažitek je proplutí toho kaňónu na podvodních skutrech. 

10. LIGHTHOUSE REEF +60 msw
Písčitý svah s množstvím skalních útvarů klesá prudce do 60 metrů. Lokalita přímo u základny, snadný vstup, ideální místo pro nácvik technických ponorů.

19. CAVES 60 msw+ 
Písčitý svah pod kavernami zvanými Caves, prudce klesající do hloubky. 

21. GABR EL BINT 60 msw+ 
Dosud nepříliž prozkoumané místo s množstvím jeskyněk a kaňónů

Bells

PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kurzovní lístek


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect