Potápěčská safari z Dahabu

Potápěčská safari z Dahabu

Kromě potápění z břehu v blízkém okolí Dahabu, můžou potápěči vyrazit na celodenní safari na velbloudech, džípech nebo lodí na vzdálenější, méně navštěvované lokality.BOAT SAFARI - potápění z lodi v Dahabu

V Dahabu a okolí nebyla větší poptávka po potápěčských lodích. V okolí je jen málo vhodných míst ke kotvení během ponorů. Dno Akabského zálivu prudce klesá, takže tu ani neexistují útesy vzdálené od pobřeží a na většinu lokalit se dá dostat auty nebo na velbloudech a ponořit přímo z břehu.

Ras Abu Gallum
Gabr el Bint: Gorgonie

Z Dahabu se dá plout lodí na dvě lokality: na jih na Gabr el Bint a na sever na Ras Abu Gallum. Na obě lokality se dá dojet i na vebloudech, ale ne všichni jsou stvoření pro tento dopravní prostředek. 
Většinou již brzy ráno odesiláme lahve na loď, případně i výzbroj potápěčů, pokud je připravena v bedničkách. Potápěčí pak přijíždějí po snídaní kolem 7:30 do malého přístaviště (vojenské molo) na jihu Dahabu a kolem 8 hodiny se vyplouvá. Plavba na obě lokality trvá asi hodinu. Obvykle se tam provádějí 2 ponory, mezi nímiž¨je přestávka na oběd a šnorchlování. Návrat okolo 16:00 do Dahabu.

Lodí na Gabr el Bint

Tato lokalita je nejčastější destinací lodních safari z Dahabu a zaroveň nejzajímavější a nejkrásnější místo v okolí Dahabu. Plavba na jih, většinou s větrem, trvá kolem 45 minut, takže již během ní si můžeme připravit výzbroj a vyslechnout briefing. Po vyvázaní lodi k zakotvené bóji se může skákat do vody. Druhý ponor je veden podél stěny na druhou stranu od lodi. 
Někdy, pokud to dovolí počasí, může loď přeplout na další zajímavou lokalitu zvanou Fan Forest (Vějířový les) s hlubokým kaňonem, který se nachází asi 800 m na sever od kotviště. Tolik obrovských gorgonii po hromadě jsem doposud nikde v Rudém moři neviděl. Tady loď nemúže kotvit, takže se vrátí k boji a po 45 minutách opět připluje pro potápěče.
Návrat proti vlnám a větru bývá obtížnějším, některým však přináší mnoho radosti houpání na přídi.

Lodí na Ras Abu Gallum

Zájemcům o potápění na Ras Abu Gallum doporučujeme většinou safari na velbloudech. Plavba na sever proti vlnám a větru je poněkud obtížnější a trvá déle, a je téměř nemožná za horšího počasí. Loď většinou zakotví v malém zálivu a ponory se vedou na dvou místech v závislosti na počasí.
Návrat s větrem v zádech už bývá snažší a rychlejší.

Potápěčská safari Dahab: loď Ganet Sinai
Pod hladinou

Detail

PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kurzovní lístek


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect